<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第三十四章
   [原文]

   大道汜兮①,其可左右。萬物恃之以生而不辭②,功成而不有③。衣養④萬物而不為主⑤,常無欲⑥,可名于小⑦;萬物歸焉而不為主,可名為大⑧。以其終不自為大,故能成其大。

   [譯文]

   大道廣泛流行,左右上下無所不到。萬物依賴它生長而不推辭,完成了功業,辦妥了事業,而不占有名譽。它養育萬物而不自以為主,可以稱它為“小”,萬物歸附而不自以為主宰,可以稱它為“大”。正因為他不自以為偉大,所以才能成就它的偉大、完成它的偉大。

    

   [注釋]

   1、汜:同泛,廣泛或泛濫。

   2、辭:言詞,稱說。不辭,意為不說三道四,不推辭、不辭讓。

   3、不有:不自以為有功。

   4、衣養:一本作“衣被”,意為覆蓋。

   5、不為主:不自以為主宰。

   6、常無欲:一本無此二字,認為此乃衍文。

   7、小:渺小。

   8、大:偉大。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   大道泛兮,其可左右。
   言道泛濫,無所不適,可左右上下周旋,而用則無所不至也。

   萬物恃之而生而不辭,功成不名有。衣養萬物而不為主,常無欲,可名於小;

   萬物皆由道而生,既生而不知其所由#4,故天下常無欲之時,萬物各得其所。若道無施於物,故名於小矣。

   萬物歸焉而不為主,可名為大。

   萬物皆歸之以生,而力使不知其所由,此不為小,故復可客於大矣。

   以其終不自為大,故能成其大。
   為大於其細,圖難於其易。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   大道汎兮,其可左右。
   汎兮無可無不可,故左右上下周旋無不至也。

   萬物恃之以生而不辭,功成不名有。
   世有生物而不辭者,祕將名之以為己有。世有避物而不有者,必將辭物而不生。生而不辭,成而不有者,唯道而已。

   愛養萬物而不為主,常無欲,可名於小;萬物歸之不為主,可名於大。是以聖人終不為大,故能成其大。
   大而有為大之心,則小矣。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网