<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第三十五章
   [原文]

   執大象①,天下往。往而不害,安平太②。樂與餌③,過客止,道之出口,淡乎其無味,視之不足見,聽之不足聞,用之不足既④。

   [譯文]

   誰掌握了那偉大的“道”,普天下的人們便都來向他投靠,向往、投靠他而不互相妨害,于是大家就和平而安泰、寧靜。音樂和美好的食物,使過路的人都為之停步,用言語來表述大道,是平淡而無味兒的,看它,看也看不見,聽它,聽也聽不見,而它的作用,卻是無窮無盡的,無限制的。

    

   [注釋]

   1、大象:大道之象。

   2、安平太:安,乃,則,于是。太,同“泰”,平和、安寧的意思。

   3、樂與餌:音樂和美食。

   4、既:盡的意思。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   執大象,天下往。
   大象,天象之母也,不寒,不溫,不涼,故能包統萬物,無所犯傷。主若執之,則天下往也。

   往而不害,安平大。

   無形無識,不徧不彰,故萬物得往而不害妨也。

   樂與餌,過客止。道之出口,淡乎其無味,視之不足見,聽之不足聞,用之不足既。
   言道之深大。人聞道之言,乃更不如樂與餌應時感,悅人心也。樂與餌則能令過客止,而道之出言,淡然無味。視之不足見,則不足以悅其目;聽之不足聞,則不足以娛其耳。若無所中,然乃之,不可窮極也。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   執大象,天下往。
   道非有無,故謂之大象。茍其昭然有形,則有同有異。同者好之,異者惡之。好之則來,惡之則去,不足以使天下皆往矣。

   往而不害,安平泰。
   有好有惡,則有所利有所害;好惡既盡,則其於萬物皆無害矣。故至者無不安,無不平,無不泰。 

   樂與餌,過客止。道之出口,淡乎其無味,視之不足見,聽之不足聞,用之不可既。
   作樂設餌,以待來者,豈不足以止過客哉。然而樂闋餌盡,彼將拾之而去。若夫執大象以待天下,天下不知好之,又況得而惡之乎?雖無臭味形色聲音以悅人,而其用不可盡矣。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网