<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第四十一章
   [原文]

   上士聞道,勤而行之;中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之。不笑不足以為道。故建言①有之:明道若昧,進道若退,夷道若纇②。上德若谷;大白若辱③;廣德若不足;建德若偷④;質真若渝⑤。大方無隅⑥;大器晚成;大音希聲;大象無形;道隱無名。夫唯道,善貸且成⑦。

   [譯文]

   上士聽了道的理論,努力去實行;中士聽了道的理論,將信將疑;下士聽了道的理論,哈哈大笑。不被嘲笑,那就不足以成其為道了。因此古時立言的人說過這樣的話:光明的道好似暗昧;前進的道好似后退;平坦的道好似崎嶇;崇高的德好似峽谷;廣大的德好像不足;剛健的德好似怠惰;質樸而純真好像混濁未開。最潔白的東西,反而含有污垢;最方正的東西,反而沒有棱角;最大的聲響,反而聽來無聲無息;最大的形象,反而沒有形狀。道幽隱而沒有名稱,無名無聲。只有“道”,才能使萬物善始善終。

    

   [注釋]

   1、建言:立言。

   2、夷道若纇:夷,平坦;纇,崎嶇不平、坎坷曲折。

   3、大白若辱:辱,黑垢。一說此名應在“大方無隅”一句之前。

   4、建德若偷:剛健的德好像怠惰的樣子。偷,意為惰。

   5、質真若渝:渝,變污。質樸而純真好像渾濁。

   6、大方無隅:隅,角落、墻角。最方整的東西卻沒有角。

   7、善貸且成:貸,施與、給予。引伸為幫助、輔助之意。此句意為:道使萬物善始善終,而萬物自始至終也離不開道。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   上士聞道,勤而行之;
   有志也。

   中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之,不笑不足以為道。故建言有之:

   建猶立也。

   明道若昧,

   光而不耀。

   進道若退,

   后其身而身先,外其身而身存。

   夷道若颣,

   颣,土內也。大夷之道,因物之性,不執平以割物,其平不見,乃更反若颣土內也。
   上德若谷,
   不德其德,無所懷也。

   太白若辱,

   知其白,守其黑,大白然后乃得。

   廣德若不足,

   廣德不盈,廓然無形,不可滿也。

   建德若偷,

   偷,匹也。建德者,因物自然,不立不施,故若偷匹。
   質真若渝,
   質真者,不矜其真,故渝。

   大方無隅,

   方而不割,故無隅也。

   大器晚成,

   大器成,天下不持全別也。故必晚成也。

   大音希聲,

   聽之不聞名曰希,不可得聞之音也。有聲則有分,有分則不宮而商矣。分則不能統眾,故有聲者非大音也。

   大象無形,

   有形則有分,有分者不溫則炎,不炎則寒,故象而形者,非大象。

   道隱無名。夫唯道,善貸且成。

   凡此諸善,皆是道之所成也。在象則為大象,而大象無形。在音則為大音,而大音希聲。物以之成,而不見其成形,故隱而無名也。貸之非唯供其乏而已,一貸之則足以永終其德,故曰善貸也。之不加機匠之裁,無物而不濟其形,故曰善成。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   上士聞道,勤而行之;中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之。不笑不足以為道。
   道非形,不可見。非聲,不可聞。不先知萬物之妄,廓然無蔽,卓然有見,未免於不信也。故下士聞道,以為荒唐謬悠而笑之。中士聞道,與之存亡出沒而疑之。惟了然見之者,然後勤行服膺而不怠。孔子曰:語之而不惰者,其回也?與斯所謂上士也哉。

   建言有之:
   建,立也。古之立言者有是說,而老子取之下之所陳者是也。

   明道若昧,
   無所不照,而非察也。

   進道若退,
   若止不行,而天下之速者莫之或先也。 

   夷道若類,
   或夷或類,所至則平,而未嘗削也。 

   上德若谷,
   上德不德,如谷之虛也。 

   大白若辱,
   使白而不受汙,此則不潔不屑之士,而非聖人也。 

   廣德若不足,
   廣大而不可復加,則止於此而已,非廣也。 

   建德若偷,
   因物之自然而無所立者,外若偷惰,而實建也。

   質真若渝,

   體性抱神,隨物變化,而不失其真者,外若渝也。

   大方無隅,
   全其大方,不小立圭角也。

   大器晚成,
   器大,不可近用也。

   大音希聲,
   非耳之所得聞也。

   大象無形,
   非目之所得見也。

   道隱無名。夫惟道,善貸且成。
   道之所遇,無所不見,凡此十二者,皆道之見於事者也。而道之大全則隱於無名,惟其所遇,推其有餘以貸不足,物之賴之以成者如此。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网