<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第四十八章
   [原文]

   為學日益①,為道日損②,損之又損,以至于無為。無為而無不為③,取④天下常以無事⑤;及其有事⑥,不足以取天下。

   [譯文]

   求學的人,其情欲文飾一天比一天增加;求道的人,其情欲文飾則一天比一天減少。減少又減少,到最后以至于“無為”的境地。如果能夠做到無為,即不妄為,任何事情都可以有所作為。治理國家的人,要經常以不騷擾人民為治國之本,如果經常以繁苛之政擾害民眾,那就不配治理國家了。

    

   [注釋]

   1、為學日益:為學,是反映探求外物的知識。此處的“學”當指政教禮樂。日益:指增加人的知見智巧。

   2、為道日損:為道,是通過冥想或體驗的途徑,領悟事物未分化狀態的“道”。此處的“道”,指自然之道,無為之道。損,指情欲文飾日漸泯損。

   3、無為而無不為:不妄為,就沒有什么事情做不成。

   4、取:治、攝化之意。

   5、無事:即無擾攘之事。

   6、有事:繁苛政舉在騷擾民生。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   為學日益,
   務欲進其所能,益其所習。

   為道日損。

   務欲反虛無也。

   損之又損,以至於無為,無為而無不為。

   有為則有所失,故無為乃無所不為也。

   取天下常以無事,

   動常因也。

   及其有事,

   自己造也。

   不足以取天下。
   失統本也。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   為學日益,
   不知道而務學,聞見日多,而無以一之,未免為學者也。孔子曰:多聞,擇其善者而從之。多見而識之,知之次也。

   為道日損。
   茍一日知道,顧視萬物,無一非妄,去妄以求復性,而性實無幾。孔子謂子貢曰:賜也,女以予為多學而識之者歟?曰:然,非歟?曰:非也,予一以貫之。 

   損之又損,以至於無為,無為而無不為。
   去妄以求復性,可謂損矣。而去妄之心猶存,及其兼忘此心,純性而無餘,然後無所不為,而不失於無為矣。

   取天下常以無事,及其有事,不足以取天下。
   人皆有欲取天下之心,故造事而求之,心見於外,而物惡之,故終不可得。聖人無為,故無事,其心見於外,而物安之,雖不取天下,而天下歸之矣。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网