<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第五十一章
   [原文]

   道生之,德畜之,物形之,勢①成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊,德之貴,夫莫之命而常自然②。故道生之,德畜之,長之育之,亭之毒之③;養④之覆⑤之。生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德⑥。

   [譯文]

   道生成萬事萬物,德養育萬事萬物。萬事萬物雖現出各種各樣的形態,環境使萬事萬物成長起來。故此,萬事萬物莫不尊崇道而珍貴德。道之所以被尊崇,德所以被珍貴,就是由于道生長萬物而不加以干涉,德畜養萬物而不加以主宰,順其自然。因而,道生長萬物,德養育萬物,使萬物生長發展,成熟結果,使其受到撫養、保護。生長萬物而不居為己有,撫育萬物而不自恃有功,導引萬物而不主宰,這就是奧妙玄遠的德。

    

   [注釋]

   1、勢:萬物生長的自然環境。一說:勢者,力也;一說,對立。

   2、莫之命而常自然:不干涉或主宰萬物,而任萬物自化自成。

   3、亭之毒之:一本作成之熟之。

   4、養:愛養、護養。

   5、覆:維護、保護。

   6、玄德:即上德。它產生萬物而不居為己有,養育萬物而不自恃有功。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   道生之,德畜之,物形之,勢成之。
   物生而后畜,畜而后形,形而后成。何由而生?道也。何得而畜?德也。何由而形?物也。何使而成?勢也。唯因也,故能無物而不形。唯勢也,故能無物而不成。凡物之所以生,功之所以成,皆有所由。有所由焉,則莫不由乎道也。故推而極之,亦至道也。隨其所因,故各有稱焉。

   是以萬物莫不尊道而貴德。

   道者,物之所由也。德者,物之所得也。由之乃得,故曰不得不失。尊之則害,不得不貴也。

   道之尊,德之貴,夫莫之命常自然。

   命并作爵。

   故道生之,德畜之,長之育之,亭之毒之,養之覆之。

   謂成其實,各得其庇蔭,不傷其體矣。

   生而不有,為而不恃,

   為而不有。

   長而不宰,是謂玄德。
   有德而不知其主也,出乎幽冥,故謂之玄德也。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   道生之,德畜之,物形之,勢成之。
   道者萬物之母,故生萬物者道也。及其運而為德,牧養群衆而不辭,故畜萬物者德也。然而道德則不能自形,因物而後形見。物則不能自成,遠近相取,剛柔相交,積而為勢,而後興亡治亂之變成矣。

   是以萬物莫不尊道而貴德。

   形雖由物,成雖由勢,而非道不生,非德不畜。是以尊道而貴德,尊如父兄,貴如侯王,道無位而德有名故也 

   道之尊,德之貴,夫莫之爵而常自然。
   恃爵而後尊貴者,非實尊貴也。

   故道生之畜之,長之育之,成之熟之,養之覆之。生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网