<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第六十一章
   [原文]

   大邦①者下流,天下之牝,天下之交也②。牝常以靜勝牡,以靜為下。故大邦以下小邦,則取小邦;小邦以下大邦,則取大邦。故或下以取,或下而取③。大邦不過欲兼畜人④,小邦不過欲入事人。夫兩者各得所欲,大者宜為下。

   [譯文]

   大國要像居于江河下游那樣,使天下百川河流交匯在這里,處在天下雌柔的位置。雌柔常以安靜守定而勝過雄強,這是因為它居于柔下的緣故。所以,大國對小國謙下忍讓,就可以取得小國的信任和依賴;小國對大國謙下忍讓,就可以見容于大國。所以,或者大國對小國謙讓而取得大國的信任,或者小國對大國謙讓而見容于大國。大國不要過分想統治小國,小國不要過分想順從大國,兩方面各得所欲求的,大國特別應該謙下忍讓。

    

   [注釋]

   1、邦:一本作國。

   2、天下之牝,天下之交也:一本作天下之交,天下之牝也。交,會集、會總。

   3、或下而取:下,謙下;取,借為聚。

   4、兼畜人:把人聚在一起加以養護。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   大國者下流,
   江海居大而處下,則百川流之。大國居大而處下,則天下流之,故曰大國下流也。

   天下之交,

   天下所歸會也。

   天下之牝。

   靜而不求,物自歸之也。

   牝常以靜勝牡,以靜為下。

   以其靜,故能為下也。牝,雌也。雄躁動貪欲,雌常以靜,故能勝雄也。以其靜復能為下,故物歸之也。

   故大國以下小國,

   大國以下,猶云以大國下小國。

   則取小國;

   小國則附之。

   小國以下大國,則取大國。大國納之也。
   故或下以取,或下而取。
   言唯修卑下,然后乃各得其所。

   大國不過欲兼畜人,小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲,大者宜為下。
   小國修下,自全而已,不能令天下歸之。大國修下,則天下歸之。故曰各得其所欲,則大者宜為下也。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   大國者下流,
   天下之歸大國,猶衆水之趨下流也。天下之交,天下之牝。牝常以靜勝牡,

   以靜為下。
   衆動之赴靜,猶衆高之赴下也。

   故大國以下小國,則取小國;小國以下大國,則取大國。
   大國能下,則小國附之。小國能下,則大國納之。

   故或下以取,或下而取。
   大國下以取人,小國下而取於人。

   大國不過欲兼畜人,小國不過欲入事人,兩者各得其所欲,故大者宜為下。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网