<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第六十五章
   [原文]

   古之善為道者,非以明①民,將以愚之②。民之難治,以其智多③。故以智治國,國之賊④;不以智治國,國之福。知此兩者⑤,亦稽式⑥。常知稽式,是謂玄德。玄德深矣,遠矣,與物反矣⑦,然后乃至大順⑧。

   [譯文]

   古代善于為道的人,不是教導人民知曉智巧偽詐,而是教導人民淳厚樸實。人們之所以難于統治,乃是因為他們使用太多的智巧心機。所以用智巧心機治理國家,就必然會危害國家,不用智巧心機治理國家,才是國家的幸福。了解這兩種治國方式的差別,就是一個法則,經常了解這個法則,就叫做“玄德”。玄德又深又遠,和具體的事物復歸到真樸,然后才能極大地順乎于自然。

    

   [注釋]

   1、明民:明,知曉巧詐。明民,意為讓人民知曉巧詐。

   2、將以愚之:愚,敦厚、樸實,沒有巧詐之心。不是愚弄、蒙昧。此句意為使老百姓無巧詐之心,敦厚樸實、善良忠厚。

   3、智多:智,巧詐、奸詐,而非為智慧、知識。

   4、賊:傷害的意思。

   5、兩者:指上文“以智治國,國之賊;不以智治國,國之福”。

   6、稽式:法式、法則,一本作“楷式”。

   7、與物反矣:反,通返。此句意為‘德’和事物復歸于真樸。

   8、大順:自然。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   古之善為道者,非以明民,將以愚之。
   明謂多見巧詐,蔽其樸也。愚謂無知守真,順自然也。

   民之難治,以其智多。

   多智巧詐,故難治也。

   故以智治國,國之賊;

   智猶治也。以智而治國,所以謂之賊者,故謂之智也。民之難治,以其多智也,當務塞兌閉門,令無知無欲,而以智術動民邪心,既動復以巧術防民之偽。民知其術,防隨而避之,思惟密巧,奸偽益滋,故曰以智治國,國之賊也。

   不以智治國,國之福。知此兩者亦稽式。常知稽式,是謂玄德。玄德深矣遠矣,

   稽,同也,今古之所同則不可廢。能知稽式,是謂玄德,玄德深矣,遠矣。

   與物反矣,

   反其真也。

   然后乃至大順。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   古之善為道者,非以明民,將以愚之。
   古之所謂智者,知道之大全,而覽於物之終始,故足貴也。凡民不足以知此,而溺於小智,以察為明,則智之害多矣。故聖人以道治民,非以明之,將以愚之耳。蓋使之無知無欲,而聽上之所為,則雖有過,亦小矣。

   民知難治,以其智多。故以智治國,國之賊;
   吾以智御人,人亦以智應之,而上下交相賊矣。

   不以智治國,國之福。知此兩者,亦楷式。能知楷式,是謂玄德。玄德深矣遠矣,與物反矣,然後乃至大順。

   吾之所貴者德也,物之所責者智也。德與智固相反,然智之所順者小,而德之所順者大矣。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网