<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第七十七章
   [原文]

   天之道,其猶張弓與?高者抑下,下者舉之,有余者損之,不足者補之。天之道,損有余而補不足。人之道①,則不然,損不足以奉有余。孰能有余以奉天下,唯有道者。是以圣人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢②。

   [譯文]

   自然的規律,不是很像張弓射箭嗎?弦拉高了就把它壓低一些,低了就把它舉高一些,拉得過滿了就把它放松一些,拉得不足了就把它補充一些。自然的規律,是減少有余的補給不足的。可是社會的法則卻不是這樣,要減少不足的,來奉獻給有余的人。那么,誰能夠減少有余的,以補給天下人的不足呢?只有有道的人才可以做到。因此,有道的圣人這才有所作為而不占有,有所成就而不居功。他是不愿意顯示自己的賢能。

    

   [注釋]

   1、人之道:指人類社會的一般法則、律例。

   2、是以圣人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢:陳鼓應先生認為這三句與上文不連貫疑為錯簡復出。此處仍予保留。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   天之道,其猶張弓與?高者抑之,下者舉之,有余者損之,不足者補之。天之道損有余而補不足,人之道則不然,
   與天地合德,乃能包之。如天之道,如人之量,則各有其身,不得相均。如唯無身無私乎自然,然后乃能與天地合德。

   損不足以奉有余。孰能有余以奉天下?唯有道者。是以圣人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。言唯能處盈而全虛,損存以補無。和光同塵,蕩而均者,唯其道也,是以圣人不欲示其賢以均天下。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   天之道,其猶張弓乎?
   張弓上筋,弛弓上角,故以況天之抑高舉下。

   高者抑之,下者舉之,有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘補不足;人之道則不然,損不足以奉有餘。
   天無私,故均;人多私,故不均。

   孰能以有餘奉天下?唯有道者。
   有道者澹足萬物而不辭,既以為人己愈有,既以予人己愈多。非有道者,無以堪此。

   是以聖人為而不侍,功成不處,其不欲見賢邪。
   為而恃,成而處,則賢見於世。賢見於世,則是以有餘自奉也。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网