<progress id="l6655"></progress>
   <small id="l6655"></small>
  1. <progress id="l6655"></progress>

  2. 道德經網-當前為電腦版切換為手機版
   老子簡介 老子名言 道德經簡介 道德經全文及譯文
   道德經下載 道德經全文講解 道德經朗讀(道篇)|(德篇) 道德經譯文精簡版
   道德經逐句翻譯 道德經與風水學 “道”的意思 人生感悟
   老子故里 老子的思想 老子的智慧 老子的故事

   第八十章
   [原文]

   小國寡民①。使②有什伯之器③而不用;使民重死④而不遠徙⑤;雖有舟輿⑥,無所乘之;雖有甲兵⑦,無所陳之⑧。使人復結繩⑨而用之。至治之極。甘美食,美其服,安其居,樂其俗⑩,鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死不相往來。

   [譯文]

   使國家變小,使人民稀少。即使有各種各樣的器具,卻并不使用;使人民重視死亡,而不向遠方遷徙;雖然有船只車輛,卻不必每次坐它;雖然有武器裝備,卻沒有地方去布陣打仗;使人民再回復到遠古結繩記事的自然狀態之中。國家治理得好極了,使人民吃得香甜,穿得漂亮、住得安適,過得快樂。國與國之間互相望得見,雞犬的叫聲都可以聽得見,但人民從生到死,也不互相往來。

    

   [注釋]

   1、小國寡民:小,使……變小,寡,使……變少。此句意為,使國家變小,使人民稀少。

   2、使:即使。

   3、什伯之器:各種各樣的器具。什伯,意為極多,多種多樣。

   4、重死:看重死亡,即不輕易冒著生命危險去做事。

   5、徙:遷移、遠走。

   6、輿:車子。

   7、甲兵:武器裝備。

   8、陳:陳列。此句引申為布陣打仗。

   9、結繩:文字產生以前,人們以繩記事。

   10、甘其食,美其服,安其居,樂其俗:使人民吃得香甜,穿得漂亮,住得安適,過得習慣。

    

   [延伸閱讀1]王弼《道德經注》

   小國寡民,
   國既小,民又寡,尚可使反古,況國大民眾乎?故舉小國而言也。

   使有什伯之器而不用,

   言使民雖有什伯之器,而無所用之,當何患不足也。

   使民重死而不遠徙。

   使民不用,惟身是寶,不貪貨賂,故各安其居,重死而不遠徙也。

   雖有舟輿,無所乘之;雖有甲兵,無所陳之;使人復結繩而用之。甘其食,美其服,安其居,樂其俗。鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死,不相往來。
   無所欲求。

    

   [延伸閱讀2]蘇轍《老子解》

   小國寡民,
   老子生於衰周,文勝俗弊,將以無為救之。故於其書之終,言其所志,願得小國寡民以試焉,而不可得爾。

   使民有什伯之器而不用。
   民各安其分,則小有村者,不求用於世。什伯之器,則財堪什夫伯夫之長者也。

   雖有舟輿,無所乘之;雖有甲兵,無所陳之。使民復結繩而用之。
   事少民樸,雖結繩足矣。 

   甘其食,美其服,安其居,樂其俗。
   內足而外無所慕,故以其所有為美,以其所處為樂,而不復求也。

   鄰國相望,雞犬之音相聞,民至老死,不相往來。
   民物繁夥而不相求,則彼此皆足故也。

   道德經全文及譯文(查閱以下相關章節快速進入)

                
   友情鏈接:
   激情综合网